top of page

Kennisoverdracht - ook voor u belangrijk.

Als een collega het bedrijf of de organisatie verlaat omwille van pensioen, ziekte of een andere functie, neemt zij/hij altijd (een deel van) haar/zijn expertise mee. Dat is geen probleem wanneer deze expertise elders en voldoende aanwezig is in het bedrijf of de organisatie. Wanneer deze expertise gespecialiseerd is of nergens werd gedocumenteerd, kan het vertrek van een collega ernstige gevolgen hebben.

KM&T (Knowledge Management & Transfer)

 

Daarom is het nuttig zich op deze situatie voor te bereiden: met coaching, opleiding, parallele functies, overgangsplannen. KM&T heet dit in het jargon: Knowledge Management & Transfer. Maar wellicht is dat nog niet genoeg ... Specifieke expertise bij de voorganger is voor de opvolger van cruciaal belang, de opvolger wil in detail ‘zien hoe zij/hij het voordien deed.”

 

Video biedt een oplossing. Maar niet zo maar video. Dit maakt deel uit van een opleidingsplan waarin ook andere onderdelen zitten. Video biedt wel het voordeel dat het via het internet overal gebracht kan worden (op kantoor, thuis, in de werkplaats, op vaste of mobile devices) en het getuigt van respect voor de voorganger. De voorganger kan tot in detail laten zien hoe iets functioneerde of gemaakt werd. Een beeld zegt meer dan duizend woorden (en documenten :-).

 

De Broodkasters zijn experten in het brengen van informatieve multimedia producties, met een journalistieke insteek. He hebben ervaring met kennisoverdracht via video. Neem contact op met De Broodkasters om dit belangrijke onderwerp te bespreken!

AGC GLASOVEN

 

Bij AGC in Mol besteedt men veel aandacht aan kennisoverdracht van oudere werknemers naar hun opvolgers.

 

De Broodkasters maken instructiefilmpjes voor heel wat onderdelen van het productieproces. Hier een visuele samenvatting van hoe het intern transport verloopt.

bottom of page