top of page

Onze projecten in 2022, enkele voorbeelden.

Ziehier enkele voorbeelden van projecten waarin we topkwaliteit leverden aan een correcte prijs. Dit zeggen we niet zelf, dit zeggen onze klanten.

DAP²CHEM

 

De Vlaamse overheid sponsort een aantal projecten die moeten helpen om Vlaanderen klimaatneutraal te maken tegen 2050. Vlaamse toponderzoekers moeten oplossingen bedenken voor de problemen van morgen. Een aantal van die oplossingen zijn er al en worden nu opgeschaald van het labo naar de industrie. Op vraag van Catalisti, dat die projecten mee selecteert en begeleidt, maakten DeBroodkasters een verslag.

 

DAP²CHEM, is een project dat met artificiële intelligentie de productieprocessen in de chemie en de farmacie verbetert.

EOS artikel.jpg
EOS Wetenschap

 

De Broodkasters publiceerden meerdere artikels in het tijdschrift EOS Wetenschap. Het gaat o.a. over het opslaan en vervoer van waterstof in ijs. Waterstof opslaan in ijs is een soort "ei van Columbus"-oplossing van een groep bio-ingenieurs aan de KULeuven om waterstof makkelijker en veiliger te transporteren over de hele wereld.

Openstreets22 screen.jpg
Openstreets22

 

Tijdens de zomermaanden worden er meerdere straten in Brussel verkeersvrij gemaakt. In de plaats komen er vrije ruimtes voor de buurtbewoners, activiteiten door culturele organisaties en ideeën voor een betere ruimtelijke ordening. De Broodkasters verzorgden mee de website.

HEIERVELD

 

Hoeve Heierveld in Asse is een plaats om te ontmoeten en te onthaasten. De mensen van Heierveld wilden graag tonen wat een warme het plek het is en dat er nog ruimte is voor mensen die daar nood aan hebben. Met veel genegenheid gemaakt. 

bottom of page